k-eta กี่วันรู้ผล

ลงทะเบียน K-ETA สำหรับเข้าประเทศเกาหลีใต้
เช็กเงื่อนไขใหม่ เริ่มใช้ 3 กรกฎาคม 2566

การเข้าประเทศเกาหลีใต้ต้องลงทะเบียน K-ETA เพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอน k-eta กี่วันรู้ผล แต่ล่าสุด เว็บไซต์ K-ETA ได้ประกาศข้อกำหนดการเข้าประเทศเกาหลีใต้ ยกเว้นข้อกำหนดการลงทะเบียน K-ETA สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 17 ปีและมากกว่า 65 ปี และขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของ K-ETA 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 K-ETA จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนบังคับสำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปีและต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้นไป

k-eta กี่วันรู้ผล

ขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ K-ETA

ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของใบอนุญาต K-ETA จะขยายเป็น 3 ปีสำหรับผู้สมัครที่ ลงทะเบียนหลังจาก 00:00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 (ตามเวลามาตรฐานเกาหลี)

K-ETA คืออะไร

K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization) คือระบบออนไลน์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมายังเกาหลีใต้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว เยี่ยมชม เข้าร่วมกิจกรรม หรือประชุม ธุรกิจ

ลงทะเบียน K-ETA

ต้องได้รับอนุมัติ K-ETA ก่อนขึ้นเครื่องบินหรือเรือ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ K-ETA (www.k-eta.go.kr) และแอปพลิเคชันทางการ (K-ETA)

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนK-ETA

1. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ 2. รูปถ่ายหน้าตรง 3. ข้อมูลที่พักในเกาหลีอย่างชัดเจน 4. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต สำหรับหักค่าธรรมเนียม 10,000 วอน
k-eta กี่วันรู้ผล

ขั้นตอนลงทะเบียน K-ETA

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.k-eta.go.kr หรือผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA

2. กรอกอีเมลของเรา

3. กรอกข้อมูลของหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต

4. กรอกรายละเอียดส่วนตัวพร้อมแผนการเดินทางอย่างละเอียด เช่น อาชีพ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, รายได้ต่อปี, วัตถุประสงค์ในการเดินทาง, ข้อมูลที่พัก, หมายเลขติดต่อที่พัก และวันที่ออกเดินทาง

หมายเหตุ ยิ่งกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเดินทางละเอียด ยิ่งเพิ่มโอกาสผ่านมากกว่าเดิม

5. ชำระค่าธรรมเนียม 10,000 วอน

6. รอผลการตรวจสอบข้อมูลของเรา เพื่อเช็คเปอร์เซ็นต์ว่าเราไม่เป็นผีน้อยแน่นอน

7. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน K-ETA ผ่านทางอีเมล

ลงทะเบียน K-ETA กี่วันรู้ผล

ระยะเวลาพิจารณาผลการอนุมัติอาจใช้ “มากกว่า 72 ชั่วโมง” โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียนและสถานการณ์ของผู้ลงทะเบียน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้ชัดเจนเมื่อลงทะเบียน