k-eta ไม่ผ่าน

k-eta ไม่ผ่าน

k-eta สาเหตุคาใจ ทำไม ตม.เกาหลีผ่านยากจัง ใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวเกาหลีใต้ กำลังกังวลกับข่าวลือเรื่องความโหดร้ายของด่านตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ k-eta ไม่ผ่าน ทั้งจากข่าว รีวิว หรือจากโซเชียลที่ขึ้นชื่อเรื่องการคัดกรองนักเดินทางจากทั่วโลกก่อนเข้าประเทศหรือไม่? ก่อนที่คุณจะไปเกาหลีใต้ คุณควรเตรียมตัวตอบคำถามเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ สิ่งที่เรารวบรวมมาในวันนี้รับรองว่าคุณจะผ่านด่านได้กี่ด่าน มันเป็น เรื่องง่าย! มีเหตุผลหลักหลายประการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้มองว่านักท่องเที่ยวรายนี้เป็น ‘ผีน้อย’ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเข้มงวดมากจนทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลี อย่างไรก็ตามปัญหาสามารถเตรียมและแก้ไขได้ง่ายก่อนเดินทางออกนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีเหตุผลหลัก 3 ประการที่ทำให้ไม่สามารถผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีได้ 1. เอกสารไม่ครบหรือเข้าข่ายต้องสงสัย รูปบนพาสปอร์ตที่ไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ซึ่งทำให้เรากลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้ว่ามีอะไรปิดบังและแอบแฝงเอาไว้อยู่หรือเปล่า ชื่อ-นามสกุล ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยหรือซ้ำกับผู้มีประวัติไม่ผ่าน ตม.เกาหลีมาก่อน ไม่มีใบรับรองอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาชีพค้าขาย ฟรีแลนซ์ หรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจส่วนตัว 2. ปัญหาเรื่องภาษา สำหรับใครที่ไม่ชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเลย อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารได้ง่าย เพราะพนักงานอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังอธิบายนั่นเอง 3. ระยะเวลาเดินทางนานผิดปกติ สำหรับคนที่เดินทางมาประเทศเกาหลีด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วอยู่เต็มจำนวนวันที่วีซ่ากำหนด (90 วัน) หากไม่มีเหตุผลที่เพียงพอหรือมีแผนการเดินทางที่ชัดเจน อาจทำให้เสี่ยงต่อการติด ตม.เกาหลี และถูกส่งตัวกลับได้เช่นเดียวกัน k-eta ไม่ผ่าน เพิ่มเติมกฎใหม่ เข้าใจวิธีผ่าน ตม. […]