k-eta กี่วันรู้ผล

k-eta กี่วันรู้ผล

ลงทะเบียน K-ETA สำหรับเข้าประเทศเกาหลีใต้ เช็กเงื่อนไขใหม่ เริ่มใช้ 3 กรกฎาคม 2566 การเข้าประเทศเกาหลีใต้ต้องลงทะเบียน K-ETA เพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอน k-eta กี่วันรู้ผล แต่ล่าสุด เว็บไซต์ K-ETA ได้ประกาศข้อกำหนดการเข้าประเทศเกาหลีใต้ ยกเว้นข้อกำหนดการลงทะเบียน K-ETA สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 17 ปีและมากกว่า 65 ปี และขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของ K-ETA เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 K-ETA จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนบังคับสำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปีและต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้นไป ขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ K-ETA ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของใบอนุญาต K-ETA จะขยายเป็น 3 ปีสำหรับผู้สมัครที่ ลงทะเบียนหลังจาก 00:00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 (ตามเวลามาตรฐานเกาหลี) K-ETA คืออะไร K-ETA(Korea […]