ลงทะเบียนk-eta

ลงทะเบียนk-eta

ลงทะเบียนk-eta ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ K-ETA ทั้งนี้ ลงทะเบียนk-eta ประเทศไทยเป็น 1 ใน 112 ประเทศที่รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (หรือได้รับการยกเว้นวีซ่านั่นเอง) แต่ต้องลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติ K-ETA หรือ Korea Electronic Travel Authorization ทางออนไลน์มาล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนโดยสารเครื่องบินหรือเรือมายังประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนดังกล่าวไม่ยุ่งยาก รู้ผลเร็ว เพียงขอให้กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเรียบร้อย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ K-ETA หรือ Korea Electronic Travel Authorization ซึ่งตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประเทศเกาหลี ได้มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ K-ETA หรือ Korea Electronic Travel Authorization ที่เป็นระบบเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศเกาหลี สำหรับคนต่างชาติ โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ ใช้ระบบ K-ETA เพื่อแก้ปัญหาการปฏิเสธนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าเมืองที่มีจำนวนมากขึ้น รวมถึงการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายอีกด้วย นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องกักตัว ไม่ต้องทำการทดสอบ RT-PCR […]